در اینجا نکات زیر در مورد پوشش کف کودک وجود دارد: در حالی که برخی از وسایل کودک یکبار هزینه دارند ، پوشک تا زمانی که کودک کوچک شما کاملاً آموزش دیده باشد ، مورد نیاز خواهد بود . و ممکن است نیازهای پوشک شما با گذشت سالها تغییر کند ، زیرا کودک کوچک شما رشد می کند و خانواده شما تغییر می کند — در حالی که ممکن است پوشک پارچه ای را برای کودک شماره یک دوست داشته باشید ، هنگام رسیدن کودک شماره 2 ممکن است یکبار مصرف مناسب باشد. برعکس!) سالهای پوشک یک ماراتن است ، و نه یک اسپرینت ، بنابراین از این راهنمای کامل برای اصول خرید پوشک استفاده کنید تا شما را به انتها راهنمایی کند.

دو دسته اصلی پوشک پوشک یکبار مصرف و پارچه یا پوشک قابل استفاده مجدد است. در اینجا هر آنچه را پیدا خواهید کرد اینجاست.