بازگشت سومین گروه از هموطنان ایرانی مقیم اسپانیا

بازگشت سومین گروه از هموطنان ایرانی مقیم اسپانیا

[ad_1] این پرواز فوق العاده در حالی‌ صورت گرفت که به دنبال شیوع بیماری کرونا، ایرانیان مقیم اسپانیا که در این سفر ۲۲۱ نفر بودند برای بازگشت به کشور ،درخواست بازگشت خود را ارایه کرده بودند. نخستین پرواز فوق العاده برای بازگشت هموطنان از اسپانیا در تاریخ  15 اردیبهشت 1399 و دومین پرواز در تاریخ …

ادامه مطلببازگشت سومین گروه از هموطنان ایرانی مقیم اسپانیا