کوچکترین دستگاه اکسیژن ساز

Copd – آیا می توانم به درمان اکسیژن درمانی بپردازم؟ گزینه دیگر برای این درمانها استفاده از یک محفظه تورم است. کدام اکسیژن ساز؟ اکثر محفظه های بادی فقط به 1.2 اتمسفر می روند ، برخی از آنها به 1.5 می رسد اما بیشتر آنها اینطور نیست. اتاق های بادی را می توان در خانه …

ادامه مطلبکوچکترین دستگاه اکسیژن ساز