مورگان شوستر و اصلاحات ساختاری در اقتصاد

مورگان شوستر و اصلاحات ساختاری در اقتصاد

[ad_1] یکی از نقاط عطف تاریخ ایران پیروزی انقلاب مشروطه در ۱۲۸۵ خورشیدی بود اما بعد از این پیروزی فقدان ساختار منسجم بوروکراتیک و قوانین لازم که دولت بتواند با تکیه بر آن حداقل از محل مالیات کسب درآمد کند، عملاً دولت را به نابودی سوق می داد، بنابراین انقلابیون مشروطه‌خواه تصمیم گرفتند که  اقتصاد …

ادامه مطلبمورگان شوستر و اصلاحات ساختاری در اقتصاد