گزارش عملکرد مالی خانه‌سینما در سال ۹۸ اعلام شد

گزارش عملکرد مالی خانه‌سینما در سال ۹۸ اعلام شد

[ad_1] به گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، اطلاعات گزارش عملکرد مالی خانه سینما بر اساس توافقنامه فی مابین با سازمان سینمایی شامل حمایت از دوره های ارتقای دانش مهارتی ویژه فعالان حرفه ای سینما و کمک به امور رفاهی تنظیم شده است. همچنین در گزارش عملکرد مالی خانه سینما موارد بیمه‌ای، درمانی و …

ادامه مطلبگزارش عملکرد مالی خانه‌سینما در سال ۹۸ اعلام شد