مرمت سینما امفی تئاتر رامسر در مرحله اجرایی شدن قرار گرفت

مرمت سینما امفی تئاتر رامسر در مرحله اجرایی شدن قرار گرفت

[ad_1] حوالی 11 صبح 5 دی ماه سال گذشته بود که به ناگهان دود غلیظ سیاهرنگی بخش وسیعی از اسمان خیابان سخت سر که مجموعه هتل های رامسر و سینمای میراثی این شهر در انجا قرار داشت را فرا گرفت،ساختمان سینما امفی تئاتر هتل رامسر بود که در اتش می سوخت. شمار زیادی از مردم در خیابان مشرف …

ادامه مطلبمرمت سینما امفی تئاتر رامسر در مرحله اجرایی شدن قرار گرفت