۱۵۰ حلقه چاه غیرمجاز در رفسنجان مسدود شد        

۱۵۰ حلقه چاه غیرمجاز در رفسنجان مسدود شد        

[ad_1] مجید فصیحی‌هرندی روز سه شنبه در شورای حفاظت از منابع آب شهرستان اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی در شهرستان؛ در راستای مدیریت صحیح و مصرف بهینه آب، در سال گذشته سعی کردیم با کمک کارشناسان در بخش کشاورزی پیگیری انجام شود و از سیستم  تحت فشار برای آبیاری اراضی کشاورزی استفاده …

ادامه مطلب۱۵۰ حلقه چاه غیرمجاز در رفسنجان مسدود شد