تاکید عمار حکیم بر گسترش روابط عراق با دیگر کشورها

تاکید عمار حکیم بر گسترش روابط عراق با دیگر کشورها

[ad_1] به گزارش دفتر رسانه ای جریان حکمت ملی، حکیم در این دیدار به رایزنی درباره سازوکارهای حفظ تعادل در سیاست خارجی، که عراق همواره در روابط خارجی خود پیش گرفته است و تلاش برای اینکه بغداد به جای قطع ارتباط به دنبال برقراری ارتباط با دیگر کشورها باشد، پرداخت. رهبر جریان حکمت ملی عراق …

ادامه مطلبتاکید عمار حکیم بر گسترش روابط عراق با دیگر کشورها