آغاز به کارپروازهای مسافری ازفرودگاه بین المللی پیام

آغاز به کارپروازهای مسافری ازفرودگاه بین المللی پیام

[ad_1]  نادر ثناگو مطلق روز سه شنبه در گفت وگو خبرنگاران افزود: : اهواز ، کیش و مشهد مقصدهای پروازی فرودگاه بین المللی پیام هستند.وی اضافه کرد: وقفه ایجاد شده در پروازهای مسافری پیام به دلایل محدودیت های پروازی در شرایط کرونا بوده که  از اواسط خردادماه و در صورت عادی شدن شرایط ،پروازهای مسافری فرودگاه …

ادامه مطلبآغاز به کارپروازهای مسافری ازفرودگاه بین المللی پیام