دلیل غیبت «مسی» در تمرین روز چهارشنبه خوشحال‌کننده نیست

دلیل غیبت «مسی» در تمرین روز چهارشنبه خوشحال‌کننده نیست

[ad_1] براساس گزارش TV۳، مسی در پایان تمرین روز گذشته از ناحیه پای راست به شدت دچار درد شد و برای تشخیص علت این درد مورد آزمایش و عکسبرداری MRI قرار گرفت. TV۳ در ادامه گزارش خود آورده است که این احتمال وجود دارد که مسی از ناحیه ماهیچه نزدیک کننده با پارگی خفیف مواجه …

ادامه مطلبدلیل غیبت «مسی» در تمرین روز چهارشنبه خوشحال‌کننده نیست