بقعه تاریخی «شیخ اسماعیل سیسی» با مشارکت یک خیر در شبستر مرمت می‌شود

بقعه تاریخی «شیخ اسماعیل سیسی» با مشارکت یک خیر در شبستر مرمت می‌شود

[ad_1] احمد حمزه زاده، روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: گنبد این بقعه تاریخی در سال ۹۷ بر اثر بارندگی ها دچار آسیب شده بود که با همت و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز از سوی « محمدولی نصیبی سیس» مراحل اجرایی مرمت این اثر تاریخی در حال اجراست. وی با قدردانی …

ادامه مطلببقعه تاریخی «شیخ اسماعیل سیسی» با مشارکت یک خیر در شبستر مرمت می‌شود