کوچکترین دستگاه اکسیژن ساز

Copd – آیا می توانم به درمان اکسیژن درمانی بپردازم؟ <p> <img src = “http://cdn.shopify.com/s/files/1/0142/6862/products/lowPerfecto2v_HomeFill_ML7_grande.jpg؟v=1334230890” width = “350” align = “چپ” /> </p> <p> گزینه دیگر برای این درمانها استفاده از یک محفظه تورم است. کدام اکسیژن ساز؟ اکثر محفظه های بادی فقط به 1.2 اتمسفر می روند ، برخی از آنها به 1.5 می …

ادامه مطلبکوچکترین دستگاه اکسیژن ساز